top of page
Lofoten-Seafood-logo-kopi.png
oversikt mort laks web.jpg

LAKS FRA
LOFOTEN SEAFOOD

Atlantisk laks er et naturlig produkt og en viktig kilde til protein, Omega-3, vitaminer og mineraler. I Vestfjorden og langs holmene ved Landegode, lokalisert 69 grader NORD lever laksen i pakt med naturen både sommer og vinter. Årlig produksjon representerer 10 000 tonn som etter en produksjonstid på 20 måneder ender opp på fiskemarkeder over hele verden.

For å kunne tilby en laks av kvalitet er det menge faktorer som må stemme. Det er viktig å ha kontroll i alle ledd  

og at forholdene er optimale for god fiskehelse, Laksen vokser opp i uberørt farvann der vannet er krystallklart

og strømningene i havet tilfører gode vekstvilkår.

 

Lakseforet er nøye sammensatt av viktige næringsmidler slik at laksens helse til enhver tid er optimal.

Laksen overvåkes  24 timer i døgnet av våre spesialiserte operatører og behandles skånsomt i alle ledd i produksjonen til den er ferdig klargjort for skipning til kontinentet. 

FISK-4.jpg

LAKS

THE ORIGINAL

LOFOTEN SEAFOOD

Lofoten Seafood produserer og selger atlantisklaks.Med kontroll i alle ledd fra

egg til matfisk kan vi garantere den

beste kvalitet.

Våre produksjonslokaliteter ligger geografisk

til i Lofoten og utenfor Bodø.

Laksen pakkes fersk head gutted i isopor

is og selges til ulike destinasjoner

verden over.

laks-1-bakgrunn fjernet.png
FISK-3.jpg

LAKSEFILET

THE ORIGINAL

LOFOTEN SEAFOOD

Laksefilet ( Salmo salar ) Karakteristiske trekk med vår laksefilet er sterk farge, lite fett og har struktur i kjøttet.

Vi leverer dette produktet til kunder som har

helt spesielle krav til høy kvalitet.

laksefilet 2-bakgrunn fjernet.png
bottom of page