top of page
Lofoten seafood sommer.jpg
Lofoten seafood sommer.jpg
Lofoten-Seafood-logo-kopi.png

OM OSS

Lofoten Sjøprodukter AS ble etablert i 1980 av Britt og Roger Mosseng. Virksomheten startet med oppdrett av atlantisk laks og gjenopptok senere hvitfiskproduksjonen som tidligere har foregått i Mortsund gjennom flere generasjoner. I dag er familiebedriften et helintegrert selskap som representerer aktiviteter innenfor settefisk, matfiskproduksjon, slakteri, videreforedling, visningssenter og restaurant samt salg og eksport av alle våre produkter. 

Bedriften representerer en årlig produksjon på 10 000 tonn laks og 2500 tonn hvitfisk som landes ved mottaksstasjonen på Napp i Flakstad kommune.

Lofoten Seafood er merkenavnet til konsernet. 

Som samfunnsaktør er vi opptatt av å drive i samspill med naturen og lokalsamfunnet. Lofoten Seafood Center er vår arena for visning,

informering og integrering i sjømatnæringen. Hvert år tar visningssenteret

imot lokalbefolkning, skolebarn og besøkende fra hele verden for å

formidle kunnskap angående ulikeproduksjonsmetoder gjennom deltakelse, inkludering og smaksopplevelser.

bottom of page