Smolt

Bedriften har egen produksjon av smolt for sin matfiskproduksjon. Smoltprodusenten Sisomar AS i Sørfolk kommune ble etablert i 1985 av matfiskprodusenter fra Nordland.

Det ble gjort en fullstendig renovering av anlegget over flere år, og fremstår idag som et meget moderne anlegg.

Anlegget ligger ved den berømte isbreen Blåmannsisen i Sørfold kommune.

Smeltevann fra denne urgamle isbre tilfører anlegget vann av den beste kvalitet; rikt på mineraler og totalt uten forurensning.

Disse faktorene spiller en svært viktig rolle, og gir fantastiske vekstvilkår for nytt fiskeliv som produseres ved anlegget.

 

  • x