Om oss

Lofoten Seafood ble etablert i 1980 av Britt og Roger Mosseng, som startet med oppdrett av Atlantisk laks (Salmo salar).
Noen år senere ble produksjon av tørrfisk og saltfisk gjenopptatt, som opprinnelig hadde sin begynnelse på 1930 –tallet.

Virksomheten har lagt vekt på lokalt styre og eierskap. Dyktige medarbeidere har vært med på å bygge bedriften til hva den er i dag.

Lofoten Seafood har egen produksjon av smolt – oppdrett av matfisk - produksjon av matfisk  - videreforedling, samt egen salgsavdeling og eksportaktivitet. Dermed er alle ledd ivaretatt og kontrollert av samme bedrift.

Kunnskap og erfaring utveksles i alle ledd, og dermed gjør kontroll og sporbarhet det mulig for oss å skape produkter av beste kvalitet.

Fisken fra Lofoten eksporteres ut i verden, og er å finne på menyer og middagsbord i store deler av Europa, Amerika og Asia.

  • x